Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án (Đề 1)

  • 4633 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I.Trắc nghiệm

Giai đoạn 1893 – 1908, khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là gì?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Vì sao phong trào kháng chiến miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Giai đoạn 1893 – 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Vào những năm 60 của thế kỉ XIX, trong khi thực dân Pháp ráo riết mở rộng chiến tranh xâm lược, triều đình Huế đã thực hiện chính sách gì?

Xem đáp án

Chọn D


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hồ Mã Thương

T

2 năm trước

Trường Nguyễn

tốt và khá hữu ích

Bình luận


Bình luận