Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án (Đề 3)

  • 4624 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I. Trắc nghiệm

Ở Nam Kỳ, sát cánh cùng người Kinh đánh Pháp có đồng bào dân tộc nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Nội dung nào không phải là nguyên nhân nào dẫn tới thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Giai cấp, tầng lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và khổ cực trăm bề?

Xem đáp án

Chọn D


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hồ Mã Thương

T

2 năm trước

Trường Nguyễn

tốt và khá hữu ích

Bình luận


Bình luận

Việt Lê Quốc
22:31 - 07/05/2023

D,C giống nhau chọn d thì sai

khang haha
10:19 - 09/05/2023

chuẩn luôn bạn ơi!!!