Đề thi Học kì 2 Lịch Sử 8 có đáp án (Đề 2)

  • 4625 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I.Trắc nghiệm

Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch dâng vua Tự Đức 2 bản “ Thời vụ sách” đề nghị cải cách vấn đề gì?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Lý do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Xem đáp án

Chọn A


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hồ Mã Thương

T

2 năm trước

Trường Nguyễn

tốt và khá hữu ích

Bình luận


Bình luận