Câu hỏi:

03/07/2020 9,887

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa pháp luật và đạo đức là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Yếu tố nội tâm làm nên giá trị đạo đức của con người là?

Xem đáp án » 03/07/2020 6,553

Câu 2:

Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội là?

Xem đáp án » 03/07/2020 5,336

Câu 3:

Lương tâm tồn tại ở trạng thái nào mang tính tích cực?

Xem đáp án » 03/07/2020 2,180

Câu 4:

Đạo đức bị chi phối bởi giai cấp nào?

Xem đáp án » 03/07/2020 1,933

Câu 5:

Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là?

Xem đáp án » 03/07/2020 1,620

Câu 6:

Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận được gọi là?

Xem đáp án » 03/07/2020 1,546

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »