Câu hỏi:

03/07/2020 352

Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng(………) trong văn bản dưới đây:

“Xã hội chỉ . . . . . . . . . khi các quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong xã hội đó luôn được tôn trong, củng cố và phát triển.”

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Đề thi giữa kì 2 GDCD 10 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các quy tắc, chuẩn mực đạo đức luôn biến đổi theo:

Xem đáp án » 03/07/2020 25,346

Câu 2:

Tự điều chỉnh hành vi đạo đức của cá nhân không phải là việc tuỳ ý mà luôn phải tuân theo một hệ thống:

Xem đáp án » 03/07/2020 18,222

Câu 3:

Lòng yêu nước ở mỗi con người chỉ có thể nảy nở và phát triển trải qua những:

Xem đáp án » 04/07/2020 7,811

Câu 4:

Hợp tác phải dựa trên nguyên tắc nào ?

Xem đáp án » 04/07/2020 5,641

Câu 5:

Xây dựng giờ học tốt, đó là biểu hiện của:

Xem đáp án » 04/07/2020 5,226

Câu 6:

Xây dựng củng cố và phát triển nền đạo đức ở nước ta hiện nay có ý nghĩa to lớn không chỉ trong chiến lược xây dựng và phát triển con người Việt nam hiện đại,mà còn góp phần xây dựng, phát triển:

Xem đáp án » 03/07/2020 3,241

Câu 7:

Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng(………) trong văn bản dưới đây:

“Đạo đức là…….. của hạnh phúc gia đình, tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình”

Xem đáp án » 03/07/2020 3,162

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »