Đề thi giữa kì 2 GDCD 10 (có đáp án - Đề 1)

  • 3370 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Xây dựng củng cố và phát triển nền đạo đức ở nước ta hiện nay có ý nghĩa to lớn không chỉ trong chiến lược xây dựng và phát triển con người Việt nam hiện đại,mà còn góp phần xây dựng, phát triển:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Các quy tắc, chuẩn mực đạo đức luôn biến đổi theo:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận