Đề thi giữa kì 2 GDCD 10 (có đáp án - Đề 2)

  • 3378 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là:

Xem đáp án

Đáp án: B

   


Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thanh niên học sinh?

Xem đáp án

Đáp án: D

   


Câu 3:

Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm:

Xem đáp án

Đáp án: D

   


Câu 4:

Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam được thể hiện ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

   


Câu 5:

Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình của công dân nam giới ở nước ta hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án: D

   


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận