Câu hỏi:

04/07/2020 397

Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án » 04/07/2020 6,522

Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?

Xem đáp án » 04/07/2020 5,147

Câu 3:

Hằng năm, các thanh niên nam đủ 18 tuổi, khỏe mạnh phải nhập ngũ. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 04/07/2020 4,251

Câu 4:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về biểu hiện của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án » 04/07/2020 2,417

Câu 5:

“Công dân nam giới đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết …”. Trong dấu “…” là?

Xem đáp án » 04/07/2020 953

Câu 6:

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là?

Xem đáp án » 04/07/2020 887

Câu 7:

Bạn P học giỏi môn Văn và môn Sử và yêu thích môn Địa lý với mong muốn tìm hiểu các nơi của mọi miền Tổ Quốc vì vậy bạn lựa chọn cho mình khối C để thi Đại học. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 04/07/2020 753

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »