Đề thi Học kì 2 GDCD 10 (có đáp án - Đề 1)

  • 4488 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Lương tâm tồn tại ở trạng thái nào mang tính tích cực?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Hằng năm, các thanh niên nam đủ 18 tuổi, khỏe mạnh phải nhập ngũ. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tháng trước

Thiên Phú Phạm

Bình luận


Bình luận