Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 9 (có đáp án): Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội

  • 1926 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Lịch sử loài người được hình thành khi loài người biết làm gì sau đây?

Xem đáp án

Con người chế tạo ra công cụ lao động, nhờ đó không còn hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, tách ra khỏi thế giới loài vật, chuyển sang thế giới loài người, bắt đầu lịch xử của xã hội.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Con người cần phải lao động vì mục đích nào dưới đây?

Xem đáp án

Để tồn tại và phát triển con người phải lao động, tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Hoạt động nào dưới đây là đặc trưng chỉ có ở con người?

Xem đáp án

Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người: là quá trình lao động sáng tạo có mục đích, đảm bảo sự tồn tại của xã hội và thúc đẩy trình độ phát triển của xã hội.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Việc chế tạo ra công cụ lao động giúp lịch sử xã hội loài người

Xem đáp án

Con người chế tạo ra công cụ lao động, nhờ đó không còn hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, tách ra khỏi thế giới loài vật, chuyển sang thế giới loài người, bắt đầu lịch xử của xã hội.

 

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội mà biểu hiện cụ thể là

Xem đáp án

Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội. Biểu hiện cụ thể là các cuộc đấu tranh giai cấp, mà đỉnh cao là các cuộc cách mạng xã hội.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

7 tháng trước

Khải Phan

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
15:48 - 02/01/2022

Tem