Câu hỏi:

06/09/2020 1,006

Lịch sử loài người được hình thành khi loài người biết làm gì sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Con người chế tạo ra công cụ lao động, nhờ đó không còn hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, tách ra khỏi thế giới loài vật, chuyển sang thế giới loài người, bắt đầu lịch xử của xã hội.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 31,078

Câu 2:

Nước ta đang xây dựng một xã hội vì con người, xã hội đó có mục tiêu nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 28,914

Câu 3:

Con người là chủ thể lịch sử nên con người cần được tôn trọng và đảm bảo 

Xem đáp án » 28/08/2019 17,845

Câu 4:

Con người là mục tiêu phát triển của xã hội nên con người cần được

Xem đáp án » 28/08/2019 13,424

Câu 5:

Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội mà biểu hiện cụ thể là

Xem đáp án » 06/09/2020 8,012

Câu 6:

Việc làm nào dưới đây không vì mục tiêu phát triển con người?

Xem đáp án » 06/09/2020 6,053

Câu 7:

Hoạt động nào dưới đây là đặc trưng chỉ có ở con người?

Xem đáp án » 06/09/2020 4,479

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »