Câu hỏi:

06/09/2020 4,472

Hoạt động nào dưới đây là đặc trưng chỉ có ở con người?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người: là quá trình lao động sáng tạo có mục đích, đảm bảo sự tồn tại của xã hội và thúc đẩy trình độ phát triển của xã hội.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 31,068

Câu 2:

Nước ta đang xây dựng một xã hội vì con người, xã hội đó có mục tiêu nào dưới đây?

Xem đáp án » 28/08/2019 28,901

Câu 3:

Con người là chủ thể lịch sử nên con người cần được tôn trọng và đảm bảo 

Xem đáp án » 28/08/2019 17,836

Câu 4:

Con người là mục tiêu phát triển của xã hội nên con người cần được

Xem đáp án » 28/08/2019 13,420

Câu 5:

Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội mà biểu hiện cụ thể là

Xem đáp án » 06/09/2020 8,005

Câu 6:

Việc làm nào dưới đây không vì mục tiêu phát triển con người?

Xem đáp án » 06/09/2020 6,047

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »