Câu hỏi:

04/07/2020 414

Người thanh niên Việt Nam hiện nay có mấy nghĩa vụ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án » 04/07/2020 6,532

Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?

Xem đáp án » 04/07/2020 5,152

Câu 3:

Hằng năm, các thanh niên nam đủ 18 tuổi, khỏe mạnh phải nhập ngũ. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 04/07/2020 4,262

Câu 4:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về biểu hiện của truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án » 04/07/2020 2,418

Câu 5:

“Công dân nam giới đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết …”. Trong dấu “…” là?

Xem đáp án » 04/07/2020 954

Câu 6:

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là?

Xem đáp án » 04/07/2020 889

Câu 7:

Bạn P học giỏi môn Văn và môn Sử và yêu thích môn Địa lý với mong muốn tìm hiểu các nơi của mọi miền Tổ Quốc vì vậy bạn lựa chọn cho mình khối C để thi Đại học. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án » 04/07/2020 753

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »