Đề thi Học kì 2 GDCD 10 (có đáp án - Đề 3)

  • 4483 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu…của bản thân được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Vượt lên khó khăn, trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tư dưỡng rèn luyện được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: C

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tháng trước

Thiên Phú Phạm

Bình luận


Bình luận