Đề thi Học kì 2 GDCD 10 (có đáp án - Đề 2)

  • 4490 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một trong những biểu hiện của nhân nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Câu tục ngữ nào sau đây không nói về sự hòa nhập:Câu tục ngữ nào sau đây không nói về sự hòa nhập:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Cộng đồng là gì?

Xem đáp án

Đáp án: B

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tháng trước

Thiên Phú Phạm

Bình luận


Bình luận

Tuyền Nguyễn
08:08 - 05/05/2021

cau 2 D dap an j dau sai qua nhiu:(

Nhật Minh
20:54 - 24/04/2022

bạn căng ghê

Nhật Minh
20:55 - 24/04/2022

4d chớ
sai nhìu zậy

Thảo Lê thị thu
12:03 - 06/05/2022

câu 2 : đáp án D MỚI ĐÚNG CHỨ

Hack phạm
15:23 - 15/05/2022

cau 2 d ma ad cho cau dung la C chan ad qua