Câu hỏi:

04/07/2020 987

Kế sách nào được vua – tôi nhà Trần sử dụng trong cả ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận định nào sau đây KHÔNG đúng về bài thơ Nam quốc sơn hà?

Xem đáp án » 04/07/2020 7,503

Câu 2:

Ý nào KHÔNG phải là chính sách đối nội của các triều đại phong kiến Việt Nam?

Xem đáp án » 04/07/2020 5,134

Câu 3:

Ý nghĩa quan trọng nhất của việc bãi bỏ chức tể tướng, các bộ đều trực tiếp dưới sự cai quản của nhà vua là?

Xem đáp án » 04/07/2020 2,494

Câu 4:

Triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là triều đại nào?

Xem đáp án » 04/07/2020 1,989

Câu 5:

Cho đoạn dữ liệu:

Một xin rửa sạch thù nhà,

Hai xin đem lại nghiệp xưa vua Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công linh này.

Dữ liệu trên nói về nhân vật nào?

Xem đáp án » 04/07/2020 1,664

Câu 6:

Ranh giới chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài lúc đó là

Xem đáp án » 04/07/2020 1,095

Câu 7:

Quân đội nhà nước Đại Việt thời thế kỷ X đến XV được tuyển theo chế độ

Xem đáp án » 04/07/2020 1,017

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »