Câu hỏi:

30/09/2019 7,092

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) dẫn đến sự ra đời của giai cấp

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B. Khai thác than và kim loại

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), xã hội Việt Nam bao gồm hai giai cấp cơ bản nào?

Xem đáp án » 10/06/2020 15,228

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam trên lĩnh vực chính trị?

Xem đáp án » 30/09/2019 12,507

Câu 3:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), tư bản Pháp ở Việt Nam tập trung đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 30/09/2019 12,174

Câu 4:

Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?

Xem đáp án » 30/09/2019 7,615

Câu 5:

Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống kinh tế và xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc là do

Xem đáp án » 30/09/2019 5,899

Câu 6:

Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm

Xem đáp án » 30/09/2019 5,617

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »