Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 29 (có đáp án): Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

  • 5356 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) dẫn đến sự ra đời của giai cấp

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Khai thác than và kim loại


Câu 3:

Nông dân Việt Nam tham gia đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và thống trị (từ năm 1858) trước hết vì

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống kinh tế và xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc là do

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phương Mai
21:32 - 18/04/2022

Thanks youu very muchh.

Nguyễn Ngọc Khánh Hà
22:28 - 05/05/2023

thơm ngon béo ngậy

Võ Hoàng Thái
21:16 - 15/07/2023

phần giải thích của câu này sai