Câu hỏi:

30/09/2019 7,616

Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết nhất với lực lượng xã hội nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), xã hội Việt Nam bao gồm hai giai cấp cơ bản nào?

Xem đáp án » 10/06/2020 15,228

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam trên lĩnh vực chính trị?

Xem đáp án » 30/09/2019 12,507

Câu 3:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914), tư bản Pháp ở Việt Nam tập trung đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 30/09/2019 12,174

Câu 4:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 - 1914) dẫn đến sự ra đời của giai cấp

Xem đáp án » 30/09/2019 7,092

Câu 5:

Những năm đầu thế kỉ XX, đời sống kinh tế và xã hội Việt Nam có sự chuyển biến sâu sắc là do

Xem đáp án » 30/09/2019 5,899

Câu 6:

Những lực lượng xã hội mới xuất hiện ở Việt Nam đầu thế kỉ XX gồm

Xem đáp án » 30/09/2019 5,618

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »