Câu hỏi:

04/07/2020 222

Dãy gồm các chất nào sau đây chỉ được cấu tạo bởi các gốc α-glucozơ? 

Trả lời:

Đáp án C

Saccarozơ tạo thành từ 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ, xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β- glucozơ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozơ có khả năng tham gia bao nhiêu phản ứng trong các phản ứng sau: thuỷ phân, tráng bạc, tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng, tác dụng với nước brom? 

Xem đáp án » 04/07/2020 482

Câu 2:

Trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, axit fomic, glixerol, axetanđehit, axeton. Có bao nhiêu chất có thể phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường? 

Xem đáp án » 04/07/2020 407

Câu 3:

Cho các este: vinyl axetat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat, vinyl benzoat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là 

Xem đáp án » 04/07/2020 356

Câu 4:

Phát biểu sai là 

Xem đáp án » 04/07/2020 222

Câu 5:

Từ hai axit béo: axit stearic; axit panmitic có thể tạo ra tối đa x triglixerit. Giá trị của x là 

Xem đáp án » 04/07/2020 171

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »