Câu hỏi:

05/07/2020 6,566

Linh kiện tích cực là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cả A và B đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng:

Xem đáp án » 05/07/2020 14,706

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án » 05/07/2020 14,694

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng chiều dòng điện chạy qua Tranzito :

Xem đáp án » 05/07/2020 10,960

Câu 4:

Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là:

Xem đáp án » 05/07/2020 9,727

Câu 5:

Theo chức năng và nhiệm vụ, mạch điện tử có loại:

Xem đáp án » 05/07/2020 6,717

Câu 6:

Tìm phát biểu đúng:

Xem đáp án » 05/07/2020 4,196

Bình luận


Bình luận