Câu hỏi:

05/07/2020 14,604

Phát biểu nào sau đây sai:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Mạch chỉnh lưu cầu có cấu tạo phức tạp do dùng bốn điôt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch lọc của mạch nguồn một chiều sử dụng:

Xem đáp án » 05/07/2020 14,621

Câu 2:

Chọn phát biểu đúng chiều dòng điện chạy qua Tranzito :

Xem đáp án » 05/07/2020 10,824

Câu 3:

Đầu vào không đảo kí hiệu dấu “+” nghĩa là:

Xem đáp án » 05/07/2020 9,642

Câu 4:

Theo chức năng và nhiệm vụ, mạch điện tử có loại:

Xem đáp án » 05/07/2020 6,670

Câu 5:

Linh kiện tích cực là:

Xem đáp án » 05/07/2020 6,521

Câu 6:

Tìm phát biểu đúng:

Xem đáp án » 05/07/2020 4,153

Bình luận


Bình luận