Câu hỏi:

07/07/2020 2,664

Lí thuyết trường điện từ của Mắc xoen phát minh năm:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Đề thi Học kì 1 Công nghệ 12 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

1862

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tirixto là linh kiện bán dẫn có mấy tiếp giáp P- N?

Xem đáp án » 07/07/2020 18,953

Câu 2:

Cấu tạo Triac và Điac khác nhau ở chỗ:

Xem đáp án » 07/07/2020 12,980

Câu 3:

IC được chia làm mấy nhóm:

Xem đáp án » 07/07/2020 12,567

Câu 4:

Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

Xem đáp án » 07/07/2020 10,208

Câu 5:

Ở cấu tạo của Tranzito giữa cực B với cực E là:

Xem đáp án » 07/07/2020 8,511

Câu 6:

Theo công suất, mạch điện tử điều khiển chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 07/07/2020 8,254

Câu 7:

Triac có mấy dây dẫn ra?

Xem đáp án » 07/07/2020 7,569

Bình luận


Bình luận