Câu hỏi:

07/07/2020 4,216

Trong các quá trình sản xuất, kĩ thuật điện tử đảm nhiệm:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Đề thi Học kì 1 Công nghệ 12 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Cả A và B đều đúng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tirixto là linh kiện bán dẫn có mấy tiếp giáp P- N?

Xem đáp án » 07/07/2020 18,938

Câu 2:

Cấu tạo Triac và Điac khác nhau ở chỗ:

Xem đáp án » 07/07/2020 12,968

Câu 3:

IC được chia làm mấy nhóm:

Xem đáp án » 07/07/2020 12,558

Câu 4:

Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

Xem đáp án » 07/07/2020 10,200

Câu 5:

Ở cấu tạo của Tranzito giữa cực B với cực E là:

Xem đáp án » 07/07/2020 8,505

Câu 6:

Theo công suất, mạch điện tử điều khiển chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 07/07/2020 8,242

Câu 7:

Triac có mấy dây dẫn ra?

Xem đáp án » 07/07/2020 7,561

Bình luận


Bình luận