Câu hỏi:

18/06/2019 611

Cho các phản ứng:

(1) Cu2O + Cu2S

(2) Cu(NO3)2 

(3) CuO + CO

(4) CuO + NH3 

Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

(1): 2Cu2O + Cu2 6Cu + SO2

(2): Cu(NO3)2  CuO + 2NO2 + ½  O2

(3): CuO + CO  Cu + CO2 

(4): 3CuO+ 2NH3  3Cu + N2 + 3H2O

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O
Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng:

Xem đáp án » 18/06/2019 47,655

Câu 2:

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch FeSO4 đã được axit hóa bằng H2SO4 vào dung dịch KMnO4. Hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án » 18/06/2019 18,154

Câu 3:

Hỗn hợp kim loại nào sau đây tất cả đều tham gia phản ứng trực tiếp với muối sắt (III) trong dung dịch ?

Xem đáp án » 18/06/2019 11,982

Câu 4:

Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 11,636

Câu 5:

Cho các chất sau (Fe, Fe2O3, Al, axit HCl, dung dịch NaOH) tác dụng với nhau từng đôi một, số phản ứng xảy ra là:

Xem đáp án » 18/06/2019 10,424

Câu 6:

Hòa tan một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch X. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Cho một ít vụn Cu vào thấy tan ra và cho dung dịch có màu xanh
- Phần 2: Cho một vài giọt dung dịch KMnO4 vào thấy bị mất màu.
Oxit sắt là

Xem đáp án » 18/06/2019 10,121

Câu 7:

Trong các kim loại sau, kim loại nào có tính dẻo cao nhất ?

Xem đáp án » 18/06/2019 8,882

Bình luận


Bình luận