Câu hỏi:

11/07/2020 724

Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Không đun bếp than trong phòng kín vì khi than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 23/08/2020 3,535

Câu 2:

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng?

Xem đáp án » 11/07/2020 1,074

Câu 3:

Biết 1 mol cacbon khi cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là 394 kJ. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon.

Xem đáp án » 11/07/2020 900

Câu 4:

Một mol khí etilen cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 0,2 mol etilen cháy tỏa ra một lượng nhiệt Q là bao nhiêu kJ?

Xem đáp án » 11/07/2020 415

Câu 5:

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

Xem đáp án » 11/07/2020 288

Câu 6:

Đốt một mẫu than (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,6 kg trong oxi dư thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong mẫu than trên là

Xem đáp án » 23/08/2020 284

Bình luận


Bình luận