Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 41 (có đáp án) Nhiên liệu (phần 2)

  • 1707 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

Xem đáp án

Câu a đúng

Câu b sai vì nhiên liệu không cháy hết.

Câu c sai vì khi đó phải cung cấp năng lượng để làm nóng không khí dư

Đáp án: A


Câu 2:

Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?

Xem đáp án

Không đun bếp than trong phòng kín vì khi than cháy tỏa ra rất nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kín.

Đáp án: B


Câu 3:

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng?

Xem đáp án

Chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất lỏng và chất rắn vì dễ tạo ra được hỗn hợp với không khí, khi đó diện tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rắn.

Đáp án: C


Câu 5:

Một mol khí etilen cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 0,2 mol etilen cháy tỏa ra một lượng nhiệt Q là bao nhiêu kJ?

Xem đáp án

1 mol etilen tạo ra 1423kJ

0,2 mol etilen tạo ra 0,2 . 14231 = 284,6 KJ

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận