Câu hỏi:

11/07/2020 2,932

Biết 1 mol cacbon khi cháy hoàn toàn tỏa ra một nhiệt lượng là 394 kJ. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 23/08/2020 7,566

Câu 2:

Hãy giải thích tại sao các chất khí dễ cháy hoàn toàn hơn các chất rắn và chất lỏng?

Xem đáp án » 05/09/2020 2,317

Câu 3:

Vì sao không đun bếp than trong phòng kín?

Xem đáp án » 11/07/2020 1,381

Câu 4:

Một mol khí etilen cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt 1423 kJ. Vậy 0,2 mol etilen cháy tỏa ra một lượng nhiệt Q là bao nhiêu kJ?

Xem đáp án » 11/07/2020 1,276

Câu 5:

Đốt hoàn toàn 12 gam than chứa 98% cacbon. Tỏa ra nhiệt lượng là (Biết rằng khi đốt 1 mol cacbon cháy tỏa ra 394 kj nhiệt lượng)

Xem đáp án » 23/08/2020 920

Câu 6:

Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:

Xem đáp án » 11/07/2020 858

Bình luận


Bình luận