Câu hỏi:

28/09/2022 8,316

Có thể phân biệt Fe và Al bằng dung dịch:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Al tác dụng được với dd NaOH còn Fe thì không do đó có thể dùng dd NaOH để phân biệt

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 28/09/2022 23,998

Câu 2:

Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là

Xem đáp án » 28/09/2022 19,497

Câu 3:

Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:

Xem đáp án » 28/09/2022 16,276

Câu 4:

Kim loại nào sau đây đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối FeCl2?

Xem đáp án » 28/09/2022 7,445

Câu 5:

Thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) sunfat là

Xem đáp án » 28/09/2022 6,534

Câu 6:

Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 28/09/2022 6,177

Bình luận


Bình luận