Câu hỏi:

28/09/2022 19,419

Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Khi cho Fe và Cu tác dụng với HCl thì chỉ có Fe  phản ứng.

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

Vậy các sản phẩm phản ứng chỉ có FeCl2H2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 28/09/2022 23,979

Câu 2:

Để chuyển FeCl3 thành Fe(OH)3, người ta dùng dung dịch:

Xem đáp án » 28/09/2022 16,251

Câu 3:

Có thể phân biệt Fe và Al bằng dung dịch:

Xem đáp án » 28/09/2022 8,285

Câu 4:

Kim loại nào sau đây đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối FeCl2?

Xem đáp án » 28/09/2022 7,425

Câu 5:

Thí nghiệm tạo ra muối sắt (III) sunfat là

Xem đáp án » 28/09/2022 6,502

Câu 6:

Hòa tan 8,4 gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 28/09/2022 6,169

Bình luận


Bình luận