Câu hỏi:

14/07/2020 2,433

Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Tân Hợi trên thực tế đã kết thúc?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: B

Ngày 29-12-1911, một chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời. Tuy nhiên, những người lãnh đạo không kiên quyết lại vội vã thương lượng, đưa Viêm Thế Khải – vốn là một đại thần của nhà Thanh lên thay Tôn Trung Sơn (2-1912) làm Tổng thống. Cách mạng coi như chấm dứt.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì?

Xem đáp án » 15/07/2020 77,197

Câu 2:

Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào Trung Quốc?  

Xem đáp án » 14/07/2020 18,755

Câu 3:

Đâu không phải là hạn chế của cách mạng Tân Hợi (1911)?  

Xem đáp án » 14/07/2020 17,662

Câu 4:

Đại diện ưu tú nhất của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?  

Xem đáp án » 14/07/2020 15,770

Câu 5:

Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?  

Xem đáp án » 14/07/2020 13,024

Câu 6:

Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh có phản ứng như thế nào?  

Xem đáp án » 14/07/2020 10,851

Câu 7:

Trung Quốc Đồng minh hội được thành lập không nhằm mục tiêu nào sau đây?  

Xem đáp án » 14/07/2020 7,898

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »