Câu hỏi:

17/07/2020 10,579

Vị trí địa lí của châu Á không mang đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Đặc điểm của vị trí địa lí châu Á:

- Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.

=> Nhận xét A không đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Tiếp giáp 3 đại dương lớn (Thái Bình Dương, Ấn Độ Tây Dương và Bắc Băng Dương), không giáp Đại Tây Dương => nhận xét B. tiếp giáp Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Tiếp giáp hai châu lục và ba đại dương rộng lớn => nhận xét C không đúng với yêu cầu câu hỏi.

- Phía Tây giáp châu Âu và châu Phi => nhận xét D không đúng với yêu cầu câu hỏi.

=> Loại A, C, D. Đáp án B đúng.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 58,774

Câu 2:

Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây ở châu Á?

Xem đáp án » 17/07/2020 44,189

Câu 3:

Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 24,492

Câu 4:

Đặc điểm nào thể hiện châu Á là một châu lục rộng lớn?

Xem đáp án » 17/07/2020 23,438

Câu 5:

Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là 

Xem đáp án » 17/07/2020 17,186

Câu 6:

Các đồng bằng lớn ở châu Á có đặc điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 13,166

Câu 7:

Khu vực Tây Nam Á tập trung chủ yếu loại khoáng sản nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 10,795

Bình luận


Bình luận