Câu hỏi:

17/07/2020 1,310

Các nước Đông Nam Á đang thực hiện quá trình kinh tế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Các nước Đông Nam Á hiện nay đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa đất nước bằng cách phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công nghiệp thực phẩm có mặt ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, chủ yếu nhờ

Xem đáp án » 17/07/2020 2,718

Câu 2:

Điều kiện nào sau đây không phải là thuận lợi để phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án » 17/07/2020 1,546

Câu 3:

Trong nửa đầu thế kỉ XX, ngành kinh tế không phải là ngành chính ở Đông Nam Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 1,315

Câu 4:

Nền kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc, nguyên nhân chủ yếu không phải do

Xem đáp án » 17/07/2020 1,178

Câu 5:

Ngành kinh tế nào đang có xu hướng giảm dần tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á?

Xem đáp án » 17/07/2020 1,121

Câu 6:

Trong phát triển kinh tế, các quốc gia Đông Nam Á cần quan tâm đến vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 888

Bình luận


Bình luận