Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 16 (có đáp án): Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á (phần 2)

  • 1529 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Đặc điểm nền kinh tế các nước Đông Nam Á nửa đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Giải thích: Nửa đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa với nền kinh tế lạc hậu.

Đáp án: C


Câu 2:

Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á những năm 1997 – 1998 bắt đầu từ quốc gia nào?

Xem đáp án

Giải thích: Những năm 1997 – 1998 cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Thái Lan, sau đó lan ra các nước trong khu vực và kéo theo sự suy giảm kinh tế của nhiều nước.

Đáp án: A


Câu 3:

Các nước Đông Nam Á đang thực hiện quá trình kinh tế nào?

Xem đáp án

Giải thích: Các nước Đông Nam Á hiện nay đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa đất nước bằng cách phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đáp án: C


Câu 4:

Ngành kinh tế nào đang có xu hướng giảm dần tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á?

Xem đáp án

Giải thích: Hiện nay, thực hiện quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, cơ cấu ngành kinh tế các nước Đông Nam Á có sự thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Đáp án: A


Câu 5:

Trong nửa đầu thế kỉ XX, ngành kinh tế không phải là ngành chính ở Đông Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Trong nửa đầu thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất lương thực, ngoài ra còn trồng cây công nghiệp, khai thác khoáng sản cung cấp nguyên liệu cho các nước đế quốc.

Công nghiệp điện tử - tin học không phải là ngành kịnh tế chính ở các quốc gia Đông Nam Á giai đoạn này.

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Truung Ok 8B

Bình luận


Bình luận