Câu hỏi:

17/07/2020 402

Đặc điểm nền kinh tế các nước Đông Nam Á nửa đầu thế kỉ XX là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Nửa đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa với nền kinh tế lạc hậu.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công nghiệp thực phẩm có mặt ở hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, chủ yếu nhờ

Xem đáp án » 17/07/2020 2,712

Câu 2:

Điều kiện nào sau đây không phải là thuận lợi để phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án » 17/07/2020 1,544

Câu 3:

Trong nửa đầu thế kỉ XX, ngành kinh tế không phải là ngành chính ở Đông Nam Á là

Xem đáp án » 17/07/2020 1,311

Câu 4:

Các nước Đông Nam Á đang thực hiện quá trình kinh tế nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 1,307

Câu 5:

Nền kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh song chưa vững chắc, nguyên nhân chủ yếu không phải do

Xem đáp án » 17/07/2020 1,177

Câu 6:

Ngành kinh tế nào đang có xu hướng giảm dần tỉ trọng trong cơ cấu kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á?

Xem đáp án » 17/07/2020 1,121

Câu 7:

Trong phát triển kinh tế, các quốc gia Đông Nam Á cần quan tâm đến vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 17/07/2020 884

Bình luận


Bình luận