Câu hỏi:

17/07/2020 3,124

Trong giai đoạn thứ hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), ưu thế trên chiến trường thuộc về phe nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sang giai đoạn thứ hai (1917-1918), thế chủ động trên chiến trường đã chuyển từ phe Liên minh sang phe Hiệp ước.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 25,449

Câu 2:

Hệ quả ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án » 17/07/2020 20,260

Câu 3:

Quốc gia nào được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

Xem đáp án » 17/07/2020 16,071

Câu 4:

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 10,186

Câu 5:

Kết quả nào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?

Xem đáp án » 17/07/2020 8,100

Câu 6:

Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?

Xem đáp án » 17/07/2020 7,225

Câu 7:

Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 17/07/2020 6,631

Bình luận


Bình luận