Câu hỏi:

17/07/2020 2,377

Ở mặt trận phía Đông vào năm 1915, quân Đức cùng quân Áo - Hung và quân Nga đang ở trong thế

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mặc dù chế độ Nga hoàng đang khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng Đức không đạt được mục đích loại Nga ra khỏi chiến tranh. Cuối năm 1915, cả hai bên đều ở trong thế cầm cự trên một mặt trận dài 1200km, từ sông Dơ-nhi-ép đến vịnh Ri-ga.

Đáp án cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu với sự kiện nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 25,452

Câu 2:

Hệ quả ngoài mong muốn của các nước đế quốc khi tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Xem đáp án » 17/07/2020 20,265

Câu 3:

Quốc gia nào được hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

Xem đáp án » 17/07/2020 16,084

Câu 4:

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi đã thuộc về phe nào?

Xem đáp án » 17/07/2020 10,192

Câu 5:

Kết quả nào trong Chiến tranh thế giới thứ nhất nằm ngoài dự tính của các nước đế quốc?

Xem đáp án » 17/07/2020 8,105

Câu 6:

Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?

Xem đáp án » 17/07/2020 7,236

Câu 7:

Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 17/07/2020 6,634

Bình luận


Bình luận