Câu hỏi:

18/07/2020 1,043

Châu lục nóng nhất trên Trái Đất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Châu Phi có phần lớn diện tích lãnh thổ nằm trong vùng nhiệt đới với đường xích đạo đi qua giữa lãnh thổ, phía bắc và phía nam có đương chí tuyến bắc – nam đi qua lãnh thôt => nên có khí hậu nóng nhất trong 4 châu lục đã cho.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là nguyên nhân hình thành nên hoang mạc Xa-ha-ra rộng lớn?

Xem đáp án » 18/07/2020 3,879

Câu 2:

Cảnh quan phổ biến ở vùng khí hậu hàn đới lạnh quanh năm là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,078

Câu 3:

Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 711

Câu 4:

Loại gió chính hoạt động trong vùng nội chí tuyến (300B – 300N) là

Xem đáp án » 18/07/2020 383

Câu 5:

Kiểu khí hậu có mưa lớn vào thời kì mùa hạ là

Xem đáp án » 18/07/2020 303

Câu 6:

Châu lục có đa dạng các đới khí hậu nhất là

Xem đáp án » 18/07/2020 225

Bình luận


Bình luận