Trắc nghiệm Địa Lí 8 (có đáp án) Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất (phần 2)

  • 808 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Châu Âu nằm trong đới khí hậu ôn đới và hàn đới.

Đáp án: B


Câu 2:

Châu lục có đa dạng các đới khí hậu nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Châu Á có diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất, trải rộng trên nhiều khiểu đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

Đáp án: A


Câu 3:

Kiểu khí hậu có mưa lớn vào thời kì mùa hạ là

Xem đáp án

Giải thích: Khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa với hai mùa gió. Vào mùa hạ, gió mùa mùa hạ từ biển thổi vào mang theo lượng ẩm lớn gây mưa lớn.

Đáp án: A


Câu 4:

Kiểu khí hậu có mùa hạ khô nóng, mùa mưa vào thời kì thu đông là

Xem đáp án

Giải thích: Kiểu khí hậu có mùa hạ khô nóng, mùa mưa vào thời kì thu đông là khí hậu cận nhiệt  Địa Trung Hải.

Đáp án: D


Câu 5:

Loại gió chính hoạt động trong vùng nội chí tuyến (300B – 300N) là

Xem đáp án

Giải thích: Loại gió chính hoạt động trong vùng nội chí tuyến (30°B-30°N) là gió Tín Phong có tính chất khô, nóng.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Bruno Nguyễn

non

Bình luận


Bình luận