Câu hỏi:

18/07/2020 235

Châu lục có đa dạng các đới khí hậu nhất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Châu Á có diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất, trải rộng trên nhiều khiểu đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là nguyên nhân hình thành nên hoang mạc Xa-ha-ra rộng lớn?

Xem đáp án » 18/07/2020 3,934

Câu 2:

Châu lục nóng nhất trên Trái Đất là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,137

Câu 3:

Cảnh quan phổ biến ở vùng khí hậu hàn đới lạnh quanh năm là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,103

Câu 4:

Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 830

Câu 5:

Loại gió chính hoạt động trong vùng nội chí tuyến (300B – 300N) là

Xem đáp án » 18/07/2020 411

Câu 6:

Kiểu khí hậu có mưa lớn vào thời kì mùa hạ là

Xem đáp án » 18/07/2020 322

Bình luận


Bình luận