Câu hỏi:

18/07/2020 3,934

Đâu không phải là nguyên nhân hình thành nên hoang mạc Xa-ha-ra rộng lớn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Nguyên nhân hình thành hoang mạc Xa-ha-ra là do:

- Có dòng biển lạnh Ca-ra-ri chảy ven bờ tây bắc châu Phi.

- Chí tuyến đi qua giữa Bắc Phi nên quanh năm Bắc Phi nằm dưới áp cao cận chí tuyến, thời tiết rất ổn định, không có mưa.

- Lãnh thổ Bắc Phi rộng lớn, lại có độ cao trên 200m nên ảnh hưởng của biển khó ăn sâu vào đất liền.

=> Các nhận xét A, B, C đúng về nguyên nhân tạo nên hoang mạc Xa-ha-ra.

- Lãnh thổ Bắc Phi có địa hình không quá cao, độ cao trung bình từ 200 – 500m và trải rộng

=> Đặc điểm địa hình Bắc Phi không tạo nên bức chắn lớn đối với các luồng gió từ biển vào nên không có hiệu ứng phơn khô nóng ở khu vực này.

=> Đây không phải là nguyên nhân hình thành nên hoang mạc Sa-ha-ra.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Châu lục nóng nhất trên Trái Đất là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,132

Câu 2:

Cảnh quan phổ biến ở vùng khí hậu hàn đới lạnh quanh năm là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,101

Câu 3:

Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 819

Câu 4:

Loại gió chính hoạt động trong vùng nội chí tuyến (300B – 300N) là

Xem đáp án » 18/07/2020 411

Câu 5:

Kiểu khí hậu có mưa lớn vào thời kì mùa hạ là

Xem đáp án » 18/07/2020 321

Câu 6:

Châu lục có đa dạng các đới khí hậu nhất là

Xem đáp án » 18/07/2020 234

Bình luận


Bình luận