Câu hỏi:

18/07/2020 92

Nhận định nào sau đây là biểu hiện về sự tác động của sinh vật tới nguồn nước?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Sinh vật (gồm các loài cây, con); nguồn nước (nước ngầm, nước sông ngòi, nước biển, ao hồ,...).  Rừng cây có vai trò giữ nguồn nước ngầm, hạn chế tình trạng khô hạn => Rừng cây (sinh vật), cụ thể tán lá và rễ cây có vai trò điều hòa dòng chảy, giữ nước -> bảo vệ nguồn nước ngầm.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là nguyên nhân hình thành nên hoang mạc Xa-ha-ra rộng lớn?

Xem đáp án » 18/07/2020 3,877

Câu 2:

Cảnh quan phổ biến ở vùng khí hậu hàn đới lạnh quanh năm là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,077

Câu 3:

Châu lục nóng nhất trên Trái Đất là

Xem đáp án » 18/07/2020 1,040

Câu 4:

Châu Âu nằm trong đới khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 705

Câu 5:

Loại gió chính hoạt động trong vùng nội chí tuyến (300B – 300N) là

Xem đáp án » 18/07/2020 382

Câu 6:

Kiểu khí hậu có mưa lớn vào thời kì mùa hạ là

Xem đáp án » 18/07/2020 303

Câu 7:

Châu lục có đa dạng các đới khí hậu nhất là

Xem đáp án » 18/07/2020 225

Bình luận


Bình luận