Câu hỏi:

18/07/2020 243

Để làm giàu thêm vốn hiểu biết về địa lí, chúng ta cần

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Để làm giàu thêm vốn hiểu biết về địa lí, ngoài đọc kĩ, hiểu và làm tốt bài tập trong sách giáo khoa. Chúng ta cần khảo sát thực tế, tham quan, sinh hoạt tập thể ngoài trời, du lịch,… làm cho bài học địa lí trở nên thiết thực hơn, hấp dẫn hơn.

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là

Xem đáp án » 18/07/2020 528

Câu 2:

Mục tiêu tổng quát trong chiến lược năm 2001-2010 của nước ta không phải là

Xem đáp án » 18/07/2020 447

Câu 3:

Cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng cân đối, hợp lí hơn không theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 366

Câu 4:

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta được triển khai từ năm nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 330

Câu 5:

Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 237

Câu 6:

Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta bao gồm có

Xem đáp án » 18/07/2020 218

Bình luận


Bình luận