Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 22: (có đáp án) Việt Nam – Đất nước, con người (phần 2)

  • 1083 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta bao gồm có

Xem đáp án

Giải thích: Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước ta bao gồm vùng đất, vùng biển và vùng trời.

Đáp án: D


Câu 2:

Cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng cân đối, hợp lí hơn không theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng cân đối, hợp lí hơn theo hướng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến dần đến mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỉ lệ nghèo đói giảm nhanh.

Đáp án: D


Câu 3:

Mục tiêu tổng quát trong chiến lược năm 2001-2010 của nước ta không phải là

Xem đáp án

Giải thích: Mục tiêu tổng quát trong chiến lược năm 2001-2010 của nước ta là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân => C. Phát triển một nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại không đúng.

Đáp án: C


Câu 4:

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta được triển khai từ năm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta được triển khai từ năm 1986.

Đáp án: B


Câu 5:

Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (tên viết tắt tiếng anh là ASEAN).

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận