Câu hỏi:

18/07/2020 79

Cho m gam Fe vào dung dịch HCl dư thu được 5,04 lít khí ở đktc. Giá trị của m là

Trả lời:

Bảo toàn e: nFe = nkhí = 0,225 mol → mFe = 0,225.56 = 12,6 gam.

Chọn đáp án B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 27,5 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 8,96 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đkc) và dung dịch A. Cô cạn A thì thu được khối lượng muối là

Xem đáp án » 19/07/2020 1,500

Câu 2:

Cho phản ứng sau: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dN2O + eH2O. Sau khi cân bằng, tổng giá trị của (a + b + d) là

Xem đáp án » 18/07/2020 795

Câu 3:

Fe phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 327

Câu 4:

Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất chính có trong quặng?

Xem đáp án » 19/07/2020 147

Câu 5:

Hỗn hợp X gồm: Al, Al2O3, Al(OH)3. X tan hoàn toàn trong

Xem đáp án » 18/07/2020 128

Câu 6:

Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do

Xem đáp án » 19/07/2020 84

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »