Câu hỏi:

19/07/2020 10,309

Hai câu luận trong bài thơ Tự tình II sử dụng biện pháp nghệ thuật đặc sắc gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nghệ thuật đảo ngữ kết hợp với việc sử dụng các động từ mạnh (xiên, đâm) đã làm nổi bật sự phẫn uất của đá, của rêu cũng là sự phẫn uất của tâm trạng con người. Đá, rêu như đang oán hờn, như đang phản kháng mãnh liệt với tạp hóa.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ “xuân” trong câu thơ “Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại” được hiểu là:

Xem đáp án » 19/07/2020 15,354

Câu 2:

Câu thơ “Mảnh tình san sẻ tí con con” sử dụng nghệ thuật đặc sắc nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 13,860

Câu 3:

Câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,264

Câu 4:

Từ “trơ” trong câu thơ “Trơ cái hồng nhan với nước non” thể hiện:

Xem đáp án » 19/07/2020 4,286

Câu 5:

Đọc bài thơ Tự tình II, anh (chị) nhận thấy khát vọng gì của nữ sĩ Hồ Xuân Hương?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,203

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK