Câu hỏi:

19/07/2020 197

Đặc điểm chung của địa hình Trung Quốc và Việt Nam là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Trung Quốc và Việt Nam đều có núi phân bố ở phía tây, đồng bằng châu thổ rộng lớn ở phía đông.

Tây Trung Quốc có dãy núi Hi-ma-lay-a, dãy Thiên Sơn,… còn phía Đông có đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và đồng bằng Hoa Nam.

Tây Việt Nam là dãy núi cao Hoàng Liên Sơn, Pu Sam Sao, Pu Đinh Đen,… còn phía Đông là đồng bằng sông Hồng, đồng bằng nhỏ hẹp Thanh – Nghệ - Tĩnh,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,571

Câu 2:

AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,140

Câu 3:

Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 19/07/2020 888

Câu 4:

Trung Quốc và Việt Nam đều có đường biên giới trên đất liền với?

Xem đáp án » 19/07/2020 761

Câu 5:

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 709

Câu 6:

Điểm tương đồng về phát triển nông nghiệp giữa các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 662

Câu 7:

Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 656

Bình luận


Bình luận