Câu hỏi:

19/07/2020 194

Đặc điểm tự nhiên giống nhau của phần lãnh thổ tây Hoa Kì và tây Trung Quốc là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Đặc điểm tự nhiên giống nhau của phần lãnh thổ tây Hoa Kì và tây Trung Quốc đều là vùng núi cao, cao nguyên và bồn địa.

Tây Hoa Kì có hệ thống núi Cooc-di-e, dãy Rốc-ki, bồn địa Lớn và cao nguyên Cô-rô-ra-đô,…

Tây Trung Quốc có dãy núi Thiên Sơn, dãy núi cao Hi-ma-lay-a, dãy Côn Luân, bồn địa Duy Ngô Nhĩ, bồn địa Ta-rim, sơn nguyên Tây Tạng,…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,634

Câu 2:

AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,166

Câu 3:

Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 19/07/2020 911

Câu 4:

Trung Quốc và Việt Nam đều có đường biên giới trên đất liền với?

Xem đáp án » 19/07/2020 791

Câu 5:

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 733

Câu 6:

Điểm tương đồng về phát triển nông nghiệp giữa các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 684

Câu 7:

Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 680

Bình luận


Bình luận