Câu hỏi:

19/07/2020 714

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do vị trí địa lí và đặc điểm lãnh thổ. Nhật Bản nằm tách biệt với các lục địa, hiện nay nhu cầu ngoại thương cao nên cần giao lưu kinh tế - văn hóa – xã hội giữa các đảo, quần đảo với nhau và với các nước bên ngoài nên vận tải biển đóng vai trò không thể thiếu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,581

Câu 2:

AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,146

Câu 3:

Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 19/07/2020 892

Câu 4:

Trung Quốc và Việt Nam đều có đường biên giới trên đất liền với?

Xem đáp án » 19/07/2020 765

Câu 5:

Điểm tương đồng về phát triển nông nghiệp giữa các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 668

Câu 6:

Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 658

Bình luận


Bình luận