Câu hỏi:

19/07/2020 685

Điểm tương đồng về phát triển nông nghiệp giữa các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh có khí hậu nóng ẩm, hệ đất phong phú màu mỡ, hệ thống sông ngòi dày đặc rất thuận lợi cho phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới. Một số cây công nghiệp nhiệt đới tiêu biểu như cà phê, cao su, ca cao,...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,637

Câu 2:

AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,166

Câu 3:

Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 19/07/2020 913

Câu 4:

Trung Quốc và Việt Nam đều có đường biên giới trên đất liền với?

Xem đáp án » 19/07/2020 793

Câu 5:

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 737

Câu 6:

Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 680

Bình luận


Bình luận